Multifunkčné ihrisko Základná škola Volkovce

Obstarávateľ
Obec Volkovce
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača uskutočniť stavebné práce, realizáciu multifunkčného ihriskao rozmere 36x18 m + 8,00 m2 výbehy na bránky.Podrobnejšie je uvedené v časti B1: Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
JUDr. Ondrej Kozolka
volkovce@gmail.com
Telefón
+421376304231
Adresa
Obec Volkovce
Obecný úrad