Multifunkčné ihrisko v obci Klasov

Obstarávateľ
Obec Klasov
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na výstavbu multifunkčného ihriska v obci Klasov o rozmeroch 33x18m + 8,00m2 výbehy na bránky
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ján Balázs
starosta@klasov.sk
Telefón
+421377883011377883841
Adresa
Obec Klasov
Obecný úrad