Nákup zdravotníckych prístrojov a nemocničných zariadení.

Obstarávateľ
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Nákup tovaru presne špecifikovaného v súťažných podkladoch na splátky.
CPV kód
Sterilizátory. (33191100)
Kontaktná osoba
Mgr. N. Kováčová
kovacovan@post.sk
Telefón
+421915934159
Adresa
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca