Upgrade hardvéru a Gold Support pre McAfee Firewalls Enterprise a McAfee Email Gateway.

Obstarávateľ
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Hodnota
99 500 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je:- dodanie (upgrade hardware) produktov McAfee Firewalls Enterprise a McAfee Email Gateway, - predĺženie podpory McAfee Gold Support pre produkty McAfee Firewalls Enterprise a McAfee Email Gateway, -vykonanie inštalačných prác vo forme softvérového upgradu a migrácií politík pre McAfee Firewalls Enterprise a McAfee Email Gateway na upgradovaný hardvér.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Sieťové servery. (48821000)
Kontaktná osoba
Anna Zubeková
anna.zubekova@nbs.sk
Telefón
+421257871215
Adresa
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Ul. I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava