Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Trenčín a jeho organizácií

Obstarávateľ
Mesto Trenčín
Víťaz
CORA GEO, s.r.o.
Hodnota
273 030 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO, s.r.o. pre potreby Mesta Trenčín a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, a to informačného systému samosprávy /ďalej CG ISS/, geografického informačného systému /ďalej len CG GISAM/, riešenia pre podporu eGovernmentu /ďalej len CG eGOV/a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie prevádzkovaných informačných systémov v nasledovnom členení- Update - údržba licencií dodaného licenčného a aplikačného softvéru- Upgrade - technické zhodnotenie prevádzkovaného aplikačného softvéru vrátane zapracovania požiadaviek mesta- Hot line podpora- Riadenie projektu- Technická podpora- Metodická podpora- Školenia / metodické dni- Bezpečnostná politika
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Služby týkajúce sa podpory systému. (72250000)
Kontaktná osoba
Ing. Jiří Slynko, tel.: +421 902 911 160 , e-mail:
jana.molnarova@trencin.sk
Telefón
+421326504265
Adresa
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín