Pekárenské a cukrárenské výrobky

Obstarávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Víťaz
PENAM SLOVAKIA, a.s.
Hodnota
176 559 €
Popis zákazky
Predmet zákazky je dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov a služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa MV SR a jeho príspevkové a rozpočtové organizácie. (chleby, rožky, žemle, pletenky, lúpačky, pizza rožky, pagáčiky ap.)
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky. (15810000)
Kontaktná osoba
Ing. Vladimír Jakúbek
vladimir.jakubek2@minv.sk
Telefón
+421250944579
Adresa
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Odbor verejného obstarávania, Pribinova 2,