Zariadenie na výrobu betónu a výrobkov z betónu

Obstarávateľ
STAVEBNINY plus, s.r.o.
Víťaz
CJ BLOK SLOVAKIA s. r. o.
Hodnota
309 327 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodávka, montáž zaučenie personálu obstarávateľa na obsluhu betonárky a mobilného vibračného lisu, vybudovanie základov a spevnených plôch potrebných na montáž a prevádzku betonárky.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Miešačky betónu. (43413100)
Kontaktná osoba
Norbert Halász
laci@buslaci.sk; stavebninyplus@stavebninyplus.sk
Telefón
+421904608921
Adresa
STAVEBNINY plus, s.r.o.
Čierny Brod 71