Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Malé Dvorníky

Obstarávateľ
Obec Malé Dvorníky
Hodnota
157 354 €
Popis zákazky
Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie riešenia integrovaného bezpečnostného kamerového systému, vypracovanie bezpečnostného projektu a bezpečnostnej smernice, inžiniersku činnosť pri schvaľovaní projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť súvisiacu s povolením a odovzdaním stavebných prác, a realizáciu vybudovania digitálneho kamerového systému a distribučnej siete prostredníctvom pasívnej, alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete vrátane zariadení na prenos a zber signálu podľa schválenej dokumentácie, bezplatný záručný servis na vybudovaný digitálny kamerový systém.
CPV kód
Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy. (45316210)
Kontaktná osoba
Ing. Zoltán Marczell
obstaravanie@agneska.sk
Telefón
+421315523096
Adresa
Obec Malé Dvorníky
Obecný úrad Malé Dvorníky