Opravy ciest a mostov II. a III. triedy v RSÚC Nitra a.s. v roku 2015.

Obstarávateľ
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Hodnota
1 300 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je realizácia opráv ciest a mostov II. a III. triedy v RSÚC Nitra a.s. - II. etapa. Predmet zákazky je uvedený v nižšie uvedenej tabuľke. Súčasťou opráv je odstránenie krytu vozovky, postrek asfaltovým spojivom, koberec z asfaltového betónu, dvojvrstvový mikrokoberec, VDZ, oprava mostných objektov a iné.1. Cesta III/05162 - Žemberovce Hontianske Trsťany - stavebná úprava krytu vozovky2. Cesta II/580 - Beša Horný Pial- stavebná úprava krytu vozovky3. Cesta III/49944 - Duchonka -spojka - stavebná úprava krytu vozovky4. Cesta III/0653 - Hosťová - Čeľadice - stavebná úprava krytu vozovky5. Cesta III/5621 - Intravilán Mojmírovce - stavebná úprava krytu vozovky6. Cesta III/06430 - Intravilán Mojmírovce - stavebná úprava krytu vozovky7. Cesta III/51311 - kat. Lehota - stavebná úprava krytu vozovky8. Cesta III/06441 - Žikava - Topoľčianky - stavebná úprava krytu vozovky9. Cesta III/06440 - Mankovce - Zlatno - stavebná úprava krytu vozovky10. Cesta III/0641 - Komárno Hliník Zelený Háj - stavebná úprava krytu vozovky11. Cesta III/06344 - Sokolce Okoč úsek č. 1. - stavebná úprava krytu vozovky12. Cesta III/06344 - Sokolce Okoč úsek č. 2. - stavebná úprava krytu vozovky13. Most 0641-007 - Komárno Hliník Zelený Háj - oprava mostného objektu14. Cesta III/64015 - Maňa - Trávnica - stavebná úprava krytu vozovky15. Cesta III/5098 - Obid - mikrokoberec16. Cesta II/580 - Šurany Úľany nad Žitavou úsek č. 1. - mikrokoberec17. Cesta II/580 - Šurany Úľany nad Žitavou úsek č. 2. - mikrokoberec18. Most 580-008 - oprava mostného objektu19. Most 580-009 - oprava mostného objektu
CPV kód
Práce na oprave ciest. (45233142)
Kontaktná osoba
Peter Valent
peter.valent@rsucnr.sk
Telefón
+421376512750
Adresa
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Štúrova č.147, 949 65 Nitra