Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Sikenička

Obstarávateľ
Obec Sikenička
Hodnota
99 040 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Grófová
starosta@sikenicka.sk
Telefón
+421367589102
Adresa
Obec Sikenička
kancelária