Nákup kolesového traktora s radlicou a rozmetadlom - sypačom na lízing

Obstarávateľ
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Hodnota
38 300 €
Popis zákazky
Predmet zákazky je zakúpenie jedného nového kolesového traktora s radlicou a rozmetadlom sypačom na lízing. Kolesový traktor musí byť nový, nejazdený, so zabezpečeným záručným a pozáručným servisom. Motorové vozidlo musí spĺňať všetky zákonné a technické podmienky na premávku na pozemných komunikáciách v SR, technická spôsobilosť traktora sa požaduje podľa zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je aj doprava kolesového traktora s radlicou a rozmetadla - sypača do areálu TECHNICKÝCH SLUŽIEB Žiar nad Hronom spol. s.r.o., Ul. A. Dubčeka č.45, Žiar nad Hronom.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Traktory/ťahače. (16700000)
Kontaktná osoba
Adriana Ošustová
adriana.osustova@gmail.com
Telefón
+421456787011
Adresa
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., A. Dubčeka 45, Žiar nad Hronom