Zvýšenie konkurencieschopnosti - Nová Bodva, družstvo - modernizáciou farmy dojníc Stroje

Obstarávateľ
Nová Bodva družstvo
Hodnota
147 950 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodanie techniky zameranej na modernizáciu farmy dojníc. Podrobná špecifikáciapredmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Poľnohospodárske stroje. (16000000)
Kontaktná osoba
Ing. Štefan Köteles
drozdova.jamija@gmail.com
Telefón
+421554662125
Adresa
Nová Bodva družstvo
Turnianska Nová Ves 140

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Nová Bodva družstvo

Obstarávania s predmetom Poľnohospodárske stroje.