Aktualizácia metodických dokumentov k príprave a realizácii PPP projektov.

Obstarávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Hodnota
75 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je aktualizácia metodických dokumentov Obsah a požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator), Postup pri príprave a realizácii PPP projektu a kontrolný proces a Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu, ktoré slúžia ako základné metodické dokumenty pre zadávateľov a spracovateľov PPP projektov. Bližšie info je uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Služby verejnej správy pre obchodné operácie. (75112000)
Kontaktná osoba
Mgr. Emília Ochodnická
emilia.ochodnicka@mfsr.sk
Telefón
+421259584007
Adresa
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, Bratislava

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obstarávania s predmetom Služby verejnej správy pre obchodné operácie.