„Sanácia miesta a skládok s nezákonne umiestneným odpadom v mestskej časti Bratislava-Čunovo a Obci Štvrtok na Ostrove“

Obstarávateľ
Mestská časť Bratislava - Čunovo
Hodnota
205 000 €
Popis zákazky
Sanácia miesta a skládok s nezákonne umiestneným odpadom v mestskej časti Bratislava-Čunovo a obci Štvrtok na Ostrove.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Likvidácia a spracovanie odpadu. (90510000)
Kontaktná osoba
Michaela Mišková
miskova.vo@gmail.com
Telefón
+421911420312
Adresa
Mestská časť Bratislava - Čunovo
Ing. Richard Tomík, Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava