„Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom obcí Kúty a Plavecký Štvrtok“

Obstarávateľ
Obec Plavecký Štvrtok
Hodnota
205 000 €
Popis zákazky
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom obcí Kúty a Plavecký Štvrtok
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Likvidácia a spracovanie odpadu. (90510000)
Kontaktná osoba
Michaela Mišková
miskova.vo@gmail.com
Telefón
+421911420312
Adresa
Obec Plavecký Štvrtok
Ing. Richard Tomík, Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava