Interaktívny model Národného podnikateľského centra

Obstarávateľ
Slovak Business Agency
Hodnota
175 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je zhotovenie Diela "Interaktívny model Národného podnikateľského centra" (ďalej len NPC), ktorého cieľom je pomôcť používateľom vybrať a nájsť ponuky NPC a programy ktoré NPC ponúka, ktoré súvisia s jeho aktuálnymi potrebami. Interaktívny modul NPC má túto funkciu spĺňať pomocou jednoduchej štruktúry možností, a s nimi spojenými výslednými ponukami. Interaktívny modul NPC bude umiestnený ako podstránka NPC webovej stránky, na ktorú bude možne pristúpiť priamo cez sub-doménu NPC, alebo prostredníctvom navigácie NPC webovej stránky. Stránka modulu, taktiež obsahuje spoločne navigačné prvky s hlavnou NPC stránkou (hlavička, päta, navigácia), ktoré ho jednoznačne identifikujú ako časť NPC. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Služby na vývoj internetových alebo intranetových aplikácií klientov. (72421000)
Kontaktná osoba
Ladislav Veselský
pppco@pppco.sk
Telefón
+421244888875
Adresa
Slovak Business Agency
PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava