Vypracovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie rýchlostnej cesty R2 Včeláre - Šaca

Obstarávateľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Hodnota
40 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je vypracovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, na stavbu rýchlostnej cesty R2 v úseku Včeláre - Šaca.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Služby na posudzovanie vplyvu (EIA) na životné prostredie v súvislosti so stavbami. (71313440)
Kontaktná osoba
Monika Kovačková
monika.kovackova@ndsas.sk
Telefón
+421258311394
Adresa
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava