Výstavba a rekonštrukcia objektov FARMA-ŠTVERNÍK s.r.o.

Obstarávateľ
FARMA-ŠTVERNÍK s. r. o.
Hodnota
412 154 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je výstavba a rekonštrukcia objektov FARMA-ŠTVERNÍK s.r.o., pozostávajúca z nasledovných stavebných objektov:SO 01 Penzión SO 02 Hospodársky objekt - maštaľ a senník SO 03 Hospodársky objekt SO 04 Chatka SO 05 Vonkajšie plochy a oplotenie Prístupová komunikácia Zrub 1 Zrub 2 Terénne a sadové úpravy Prístupová komunikácia Podrobný opis predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zadávania zákazky Súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
JUDr. Michal Mertiňák, Gabriela Mertiňáková
vo@ememconsulting.sk
Telefón
+421903525515
Adresa
FARMA-ŠTVERNÍK s. r. o.
eMeM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 06401 Stará Ľubovňa