Rekonštrukcia lesných ciest a protipovodňove opatrenia na potoku FISH&AGRO farma, s.r.o.

Obstarávateľ
FISH&AGRO farma, s.r.o.
Hodnota
455 254 €
Popis zákazky
Rekonštrukcia lesných ciest a protipovodňove opatrenia na potoku pre spoločnosť FISH&AGRO farma, s.r.o.. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Práce na oprave ciest. (45233142)
Kontaktná osoba
Ing. Anton Gardian
mpprofit.vo@gmail.com
Telefón
+421903765195
Adresa
FISH&AGRO farma, s.r.o.
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica