Rekonštrukcia lesných ciest ZLPS Brvnište

Obstarávateľ
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište
Hodnota
1 169 132 €
Popis zákazky
Rekonštrukcia lesných ciest ZLPS Brvnište. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Práce na oprave ciest. (45233142)
Kontaktná osoba
Ing. Anton Gardian
mpprofit.vo@gmail.com
Telefón
+421903765195
Adresa
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica