„Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čeľadice“

Obstarávateľ
Obec Čeľadice
Hodnota
148 353 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je modernizácia verejného osvetlenia v obci Čeľadice. V rámci modernizácie verejného osvetlenia budú súčasné svietidlá demontované a nahradené novými LED svietidlami v počte 96 ks. Osvetľovacia sústava bude doplnená o ďalších 57 ks LED svietidiel. Súčasné neizolované rozvody budú nahradené novými izolovanými káblami. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie osvetlenia ciest. (45316110)
Kontaktná osoba
Ing. Anton Laca
obecceladice@stonline.sk
Telefón
+421377877221
Adresa
Obec Čeľadice
Obecný úrad, Obec Čeľadice, Čeľadice 143, 951 03 Čeľadice