Dúbravy, Dvorce-ochrana územia pred povodňami

Obstarávateľ
Obec Dúbravy
Hodnota
356 402 €
Popis zákazky
odvedenie dažďových vôd prostredníctvom výstavby odvodňovacieho kanálu cez ťažisko zaplavovaného územia.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
JUDr. Viera Bystrianska
bystrianska.viera@gmail.com
Telefón
+421908903278
Adresa
Obec Dúbravy
Obec Dúbravy, Dúbravy 196, 962 12 Detva