Lesné cesty v správe STAVEKO-SK a.s. - Trstenec, Sokol, Ohrada

Obstarávateľ
STAVEKO-SK, a.s.
Hodnota
1 984 169 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je vybudovanie lesných ciest v lesoch v správe spoločnosti STAVEKO-SK a.s. - Trstenec, Sokol, Ohrada. Bližšie špecifikované v časti B.1 súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na výstavbe ciest. (45233120)
Kontaktná osoba
Ing. Peter Štefaňák, PhD.
info@psagentura.sk
Telefón
+421903533101
Adresa
STAVEKO-SK, a.s.
PS Agenúra, s.r.o., Hálova 16, 851 01 Bratislava