Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Vlkas

Obstarávateľ
Obec Vlkas
Hodnota
108 760 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Imrich Slovák
vlkas@stonline.sk
Telefón
+421356597110
Adresa
Obec Vlkas
kancelária