Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Boheľov

Obstarávateľ
Obec Boheľov
Hodnota
103 900 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Kázmérová Mária
bohelov@real-net.sk
Telefón
+421315590589
Adresa
Obec Boheľov
Obecný úrad