Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry

Obstarávateľ
Obec Veľká Ves nad Ipľom
Hodnota
91 930 €
Popis zákazky
Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry v obci Veľká Ves nad Ipľom
CPV kód
Bezpečnostné zariadenia. (35113300)
Kontaktná osoba
Miloslav Bobík
miloslavbobik@gmail.com
Telefón
+421903618417
Adresa
Obec Veľká Ves nad Ipľom
Písecká 745/9, Veľký Krtíš