Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Vieska

Obstarávateľ
Obec Vieska
Hodnota
118 480 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Ing. Anna Makovníková
vieska@stonline.sk
Telefón
+421474897131
Adresa
Obec Vieska
kancelária