Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry

Obstarávateľ
Obec Vyškovce nad Ipľom
Hodnota
92 660 €
Popis zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúryv obci Vyškovce nad Ipľom. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch opis predmetu zákazky
CPV kód
Bezpečnostné zariadenia. (35113300)
Kontaktná osoba
Miloslav Bobík
miloslavbobik@gmail.com
Telefón
+421903618417
Adresa
Obec Vyškovce nad Ipľom
Písecká 745/9, Veľký Krtíš