Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Valaská Dubová

Obstarávateľ
Obec Valaská Dubová
Hodnota
108 760 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej acentrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Igor Tulinský
starosta@valaskadubova.sk
Telefón
+421444357171
Adresa
Obec Valaská Dubová
034 96 Valaská Dubová 39