Neznámy názov

Obstarávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Hodnota
6 000 000 €
Popis zákazky
CPV kód
Zemný plyn. (09123000)
Kontaktná osoba
Ing. Paulína Struková
paulina.strukova@rec.uniba.sk
Telefón
+421259244209
Adresa
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát, Oddelenie verejného obstarávania UK, Šafárikovo námest