Multidetektorový počítačový tomograf

Obstarávateľ
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o.
Hodnota
650 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodávka jedného multidetektorového počítačového tomografu s projekciou viac ako 64 vrstiev. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Tomografické prístroje. (33115000)
Kontaktná osoba
Mgr. Rastislav Mráz
mraz@visions.cc
Telefón
+421905186719
Adresa
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o.
Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava