Hybridný systém SPECT/CT

Obstarávateľ
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Hodnota
1 379 809 €
Popis zákazky
2.1Hybridný systém SPECT/CT pre pracovisko Cesta k nemocnici 1, 975 17 Banská Bystrica
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Kamera používajúca žiarenie gama. (33111620)
Kontaktná osoba
Ing. Anna Soľanková
solankova@inmm.sk
Telefón
+421556118310
Adresa
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, 042 53 Košice

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

Obstarávania s predmetom Kamera používajúca žiarenie gama.