Kancelárske potreby a kancelársky papier

Obstarávateľ
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Hodnota
364 000 €
Popis zákazky
Predmetom je dodanie kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove, vrátane služieb, ktoré súvisia s dodaním tovaru na miesto dodania. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Kancelárske potreby. (30192000)
Kontaktná osoba
Mgr. Jarmila Krivá
jarmila.kriva@unipo.sk
Telefón
+421517563109
Adresa
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Prešovská univerzita v Prešove