Obec Utekač - multifunkčné ihrisko

Obstarávateľ
Obec Utekáč
Hodnota
96 381 €
Popis zákazky
Projekt Multifunkčné ihrisko v obci Utekáč je zameraný na výstavbu nového multifunkčného ihriska. Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad existujúceho ihriska a vytvorenie nového športového vyžitia pre pre širokú verejnosť. Vsúčasnosti je plochatrávnatá a je vzlom technickom stave. Multifunkčné ihrisko bude rozmerov 33x18 m ana ihrisku budú vyčlenené športoviská pre dva športy : futbal, nohejbal (volejbal).Spodná stavba bude realizovaná na štrkovom lôžku štrkodrva fr. 32-63 vhr. 200mm, štrkodrva fr. 4-32 vhr. 100mm, drobné kamenivo fr. 0-4 hr 20mm.Plocha bude ohraničená betónovým základom sparkovým obrubníkom.Hracia plocha 33x18 m, vysuta plocha bránkoviska 4,32x1,35m.Hracia plocha ihriska aj sbrankoviskom je 611 m2Povrch hracej plochy bude zumelej trávy Materiál 100% Polytan PE, výška vlákna min. 20mm, počet trsov min. 20800/ m2, hrúbka min. 160 m, 100% PP tkaná látka , UV stabilizovaná, hustota stehu min. 160/m, jemnosť vlákna min. 9000dtex.Hracia plocha bude ohradená mantinelovým systémom zpolypropylenu UV stabil. dosiek mantinelov, v hrúbke 10mm avýšky 1m. Mantinelový systém je ukotvený na stĺpikoch ukotvených vzákladovej pätke. Na stĺpikoch sú uchytené priečne oceľové prvky. Mantinel ukončuje ochranné oblúkové madlo. Za bránkoviskom sú osadené ochranné siete do výšky cca 3m. Multifunkčné ihrisko bude osvetlené 4ks svietidlami pripojené na exist. rozvádzač.Presná špecifikácia prác je uvedená vo výkaze výmer.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na stavbe športových zariadení. (45212200)
Kontaktná osoba
Ing. Milan Ferjenčík
ferjencik.obstaravanie@gmail.com
Telefón
+421908937096
Adresa
Obec Utekáč
Obecný úrad Utekáč, Utekáč 848/52, 985 06 Utekáč