Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Veľká Paka

Obstarávateľ
Obec Veľká Paka
Hodnota
113 620 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej acentrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Ivan Seňan
starosta@velkapaka.sk
Telefón
+421315586701
Adresa
Obec Veľká Paka
kancelária