Modernizácia verejného osvetlenia v obci Lošonec

Obstarávateľ
Obec Lošonec
Hodnota
55 651 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je modernizácia verejného osvetlenia v obci Lošonec. Zámerom verejného obstarávateľa je v rámci modernizácie verejného osvetlenia vybudovanie nového, moderného, technicky a ekonomicky efektívneho verejného osvetlenia obce, ktoré bude v plnom rozsahu spĺňať požiadavky modernizácie technickej infraštruktúry a skvalitnenie úžitkových parametrov dotknutého územia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Elektrotechnické inštalačné práce. (45315100)
Kontaktná osoba
Ing. Zuzana Papánková
papankova@konzultacna.sk
Telefón
+421346285782
Adresa
Obec Lošonec
Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.