EEG prístroj

Obstarávateľ
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Hodnota
25 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je zakúpenie EEG prístroja v NsP Považská Bystrica Verejný obstarávateľ požaduje dodať nový tovar s požadovanými základnými/minimálnymi technickými parametrami uvedenými v súťažných podkladoch.Služby súvisiace s dodaním prístroja: doprava do sídla verejného obstarávateľa, jeho inštalácia, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov s obsluhou, údržbou a ošetrovaním prístrojového vybavenia, podmienkami sterilizácie, ak to prístrojové vybavenie alebo niektorého jeho časti vyžadujú, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie a to: návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Diagnostické prístroje. (33124100)
Kontaktná osoba
Daniela Máčková
mackova@nemocnicapb.sk
Telefón
+421424304491
Adresa
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Nemocnica s poliklinikou PovažskáBystrica ul.Nemocničná 986, 017 26 Pov.Bystrica