Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Malé Kozmálovce

Obstarávateľ
Obec Malé Kozmálovce
Hodnota
128 200 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Ladislav Pisch
starosta@malekozmalovce.sk
Telefón
+421366342830
Adresa
Obec Malé Kozmálovce
kancelária