Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Kapišová

Obstarávateľ
Obec Kapišová
Hodnota
137 920 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej acentrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Pavol Fek
kapisova@kapisova.sk
Telefón
+421547521422
Adresa
Obec Kapišová
kancelária