Obnova verejného osvetlenia v obci Krajné

Obstarávateľ
Obec Krajné
Hodnota
154 680 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Krajné. Zámerom verejného obstarávateľa je v rámci rekonštrukcie a modernizácie vybudovanie nového, moderného, technicky a ekonomicky efektívneho verejného osvetlenia obce, ktoré bude v plnom rozsahu spĺňať požiadavky modernizácie technickej infraštruktúry a skvalitnenie úžitkových parametrov dotknutého územia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Elektrotechnické inštalačné práce. (45315100)
Kontaktná osoba
Ing. Zuzana Krajčiová
krajciova@konzultacna.sk
Telefón
+421346285782
Adresa
Obec Krajné
Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.