Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Kamienka

Obstarávateľ
Obec Kamienka
Hodnota
133 060 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej acentrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Ing. Benjamín Blaha
ocukamienka@stonline.sk
Telefón
+421577793114
Adresa
Obec Kamienka
kancelária