Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Čermany

Obstarávateľ
Obec Čermany
Hodnota
108 760 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej acentrálnej riadiacej časti, vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Radovan Bobula
obeccermany@stonline.sk
Telefón
+421385318092
Adresa
Obec Čermany
kancelária