Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Vyšná Sitnica

Obstarávateľ
Obec Vyšná Sitnica
Hodnota
123 340 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej acentrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Oliver Halas
obecvysnasitnica@centrum.sk
Telefón
+421574473123
Adresa
Obec Vyšná Sitnica
kancelária