Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Pozba

Obstarávateľ
Obec Pozba
Hodnota
103 900 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej acentrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Katarína Ivaničová
ocupozba@gmail.com
Telefón
+421356506965
Adresa
Obec Pozba
Kancelária