Súvislé opravy, zosilnenia vybratých úsekov ciest II.a III.triedy v BBSK

Obstarávateľ
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Hodnota
92 218 €
Popis zákazky
Stavebné práce pozostávajú z frézovania, výškovej úpravy vpustí a kanalizačných vstupov, úpravy povrchu vozovkyspojovacím postrekom so zhutnením. Bližšie údaje o opravách ciest sú špecifikované v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest. (45233000)
Kontaktná osoba
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
Telefón
+421484325572
Adresa
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica