Geografický informačný systém

Obstarávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Hodnota
82 500 €
Popis zákazky
A. Licencie na softvér GIS server, ktorý je určený na správu priestorových údajov a poskytovanie širokej palety služieb pre prevádzkovanie Enterprise GIS prostredia s webovými, mobilnými a silnými klientskymi aplikáciami. Jedná sa o služby typu SOAP a REST podporujúce nasledujúce funkcie klientov: Mapovanie, Editácia, Spúšťanie geoprocesných úloh, 3D vizualizácia, vysokovýkonné zobrazenia a spracovanie rastrových údajov. B. licencie na softvérDesktopový GIS softvér s pokročilými editovacími funkciami a intuitívnym užívateľským prostredím, ktoré podporuje všetky druhy interakcií s užívateľom, vrátane dialógových okien, príkazového riadku a skriptov.C. službySpolu s licenčnými GIS softvérmi dodávka súčasne zabezpečí aj jeho nasadenie a implementáciu pre potreby použitia Bratislavského samosprávneho kraja. Zároveň dodávka zabezpečí implementáciu a nasadenie softvérových GIS komponentov požadovaných eGov službami implementovanými v rámci projektu Elektronizácie služieb BSK.D. službyMaintenance (podpora) na softvérové licencie z bodu A. a B.
CPV kód
Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora. (72000000)
Kontaktná osoba
Mgr. Lucia Bednáriková
lucia.bednarikova@region-bsk.sk
Telefón
+421248264213
Adresa
Bratislavský samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava