Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Cerovo

Obstarávateľ
Obec Cerovo
Hodnota
133 060 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej acentrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Margita Boďová
cerovo@zoznam.sk
Telefón
+421455573282
Adresa
Obec Cerovo
kancelária