Služby mobilného operátora

Obstarávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Víťaz
Orange Slovensko, a.s.
Hodnota
4 913 €
Popis zákazky
Jedná sa o poskytovanie telekomunikačných služieb siete GSM pre mobilné telefóny, zabezpečenie prevádzkyprenosných dátových zariadení a pripojenie vlastnej VoIP platformy verejného obstarávateľa do GSM siete.Zákazka je rozdelená na časti:časť 1: Hlasové služby -Vytvorenie a prevádzkovanie hlasovej virtuálnej privátnej siete (,,VPS) prostredníctvom vlastnej siete mobilných telefónov na SIM kartách objednávateľov, bezodplatné volania v rámci VPS, výhodnejšie tarify volaní do iných hlasových sieti a využívanie dátových služiebčasť 2: Mobilný internet - Dodávka mobilného internetučasť 3: Hlasový prepoj - Pripojenie vlastnej VoIP platformy do GSM siete uchádzača do GSM sietí ostatných mobilných operátorov
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Telekomunikačné služby. (64200000)
Kontaktná osoba
Ing. Lukežičová
obstaravaniegr@zvjs.sk
Telefón
+421220831804
Adresa
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Šagátova 1, Bratislava