Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky

Obstarávateľ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Víťaz
DATALAN, a.s.
Hodnota
389 727 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky ,,Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky"je dodanie štandardnej výpočtovej techniky, ktorá je potrebná pre zabezpečenie prevádzky informačnýcha komunikačných technológií verejného obstarávateľa, vrátane súvisiacich služieb spojených s uvedenímvýpočtovej techniky do prevádzky, zabezpečenie záručného servisu tejto techniky a zabezpečenie pozáručnéhoservisu súčasnej výpočtovej techniky verejného obstarávateľa.Predmet zákazky bol rozdelený na 2 časti: časť 1 Nákup výpočtovej techniky 2013 a časť 2 Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál. (30200000)
Kontaktná osoba
Mgr. Daniel Šiška
daniel.siska@mzv.sk
Telefón
+421259782893
Adresa
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Odbor verejného obstarávania