Zber empirických dát

Obstarávateľ
Spoločenskovedný ústav SAV
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Zber empirických dát v rámci projektu European Social Survey
CPV kód
Služby týkajúce sa vykonávania prieskumov. (79311200)
Kontaktná osoba
Ing. Anna Kalistová
takac@saske.sk
Telefón
+421556255863
Adresa
Spoločenskovedný ústav SAV
Spoločenskovedný ústav SAV, Karpatská 5, 040 01 Košice